Roadmap

Swimple ontwikkelt continu door. Het gaat om kleine aanpassingen die het fijner maken in het gebruik, maar ook om grotere functionaliteiten.

Op deze roadmap vind je de functionaliteiten terug die de komende tijd op de planning staan, met een verwachting wanneer deze gelanceerd worden. Zowel de volgorde als de planning in de tijd zijn indicatief. Wanneer er features af zijn, worden deze gelanceerd.

Planning

2023

Inloggen via een extern systeem (single sign-on)

Gebruikers kunnen inloggen op Swimple met een account van bijv. Google, Microsoft of Kennisnet Entree. Dit heet in goed Engels: single sign-on, ook wel afgekort als SSO. Een gebruiker logt in met het bestaande account bij Microsoft of Google en wordt op basis hiervan herkend in Swimple, en krijgt de juiste rechten om binnen Swimple te werken. Het externe systeem dient hierbij als Identity Provider: hier staan de inloggegevens opgeslagen, en niet in Swimple.

Status: in ontwikkeling

Persoonlijke leer- en ontwikkelpagina

Een cursist krijgt op 1 pagina alle relevantie informatie te zien rond haar leerproces. Een cursist ziet hier de afgeronde trainingen, en mogelijke leerpaden, en krijgt aangeraden welke vervolgtrainingen handig zijn om te doen. Vanuit hier kan de cursist acties uitvoeren en de volgende stap zetten. Deze pagina dient ook als portfolio / POP.

Status: designfase

Uitbreiding dashboards

Een coach (opleider of procesbegeleider) heeft in Swimple een duidelijk overzicht over de voortgang van de cursisten. We maken hieruit een relevante selectie en geven dit op een dashboard weer. Het dashboard bevat kerncijfers en groepsgemiddeldes en geeft snel inzicht in hoe de cursisten Swimple gebruiken.

Status: designfase

Planning van trainingen, webinars en offline cursussen

Een goed ontwikkelproces koppelt online en offline trainingen. Een agenda geeft cursisten overzicht van trainingen die buiten Swimple gevolgd kunnen worden. Het gaat bijvoorbeeld om offline trainingen en webinars die ingepland staan op een agenda, of trainingen binnen een eigen intranet.

Status: designfase

2024

Uitbreiding vraagtypes

Binnen Swimple is het mogelijk om verschillende soorten vragen te stellen. We voegen hier sleepopdrachten en fill-in-the-blanks meerkeuze-opties aan toe.

Status: in te plannen

Samenstellen vanuit cursusdelen

Op dit moment is het mogelijk om cursussen in te delen in delen en hoofdstukken. Het wordt mogelijk om cursussen samen te stellen vanuit blokken met cursusdelen. Een onderwerp kan in meerdere trainingen worden gebruikt, terwijl de content maar op 1 plek hoeft te worden aangepast.

Status: in te plannen

Vragen, verzoeken en opmerkingen zijn welkom! Stuur gerust een e-mail naar denise@go2people.nl of neem contact op.